CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

Phôi sáp vừa dễ biến dạng vừa dễ vỡ nên công đoạn này phải đặc biệt chú ý cẩn thận từng thao tác .

Công đoạn này đòi hỏi phải quản lý được nhiệt độ và độ ẩm phù hợp thì mới cho ra sản phẩm tốt được , 

Một số hình ảnh tham khảo :

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT
CÔNG ĐOẠN TẠO KHUÔN CÁT

Tin Khác