CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

Nấu rót là dùng lò trung tần nấu chảy kim loại ra để rót vào trong khuôn cát . 

Công việc này phải làm trong môi trường nóng đồng thời mọi thao tác cần phải nhanh và chính xác do đó dòi hỏi người thực hiện phải có tay nghề cao .

tùy theo vật liệu đúc khác nhau chúng ta có nhiệt độ rót khác nhau . 

Một số hình ảnh tham khảo : 

CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT
CÔNG ĐOẠN NẤU RÓT

Tin Khác